Нужна е коренна реформа на политическия ни език

Само така ще подобрим посланията, разширим общността и в крайна сметка ще постигнем целите си.