Можем да топлоизолираме всички жилища за 10 години

Казано накратко, предложеният модел заимства от принципа на ЕСКО-договорите, но се допълва от пренасочване на субсидии от потребителските сметки към санирането, традиционните грантове от екологични програми и постъпленията от търговия със спестените СО2-емисии.