Либия – граничният фейсконтрол на ЕС?

Независимо дали това се харесва на всички или не, но Европейският съюз не е в състояние да поеме всички търсещи по-добър живот мигранти.